PROJEMİZ KONUT BLOKLARINDAKİ SON DURUM

Projemiz Konut Bloklarındaki son temel kazısı yapılıyor. B1 blok.